Rahastatud projektid

2016.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel viidi läbi projekt nr. 12354 "Loodushariduslikud õppekäigud Mai Lasteaia kooliminevatele lastele 2016. aasta kevadel

" Projekti raames osalesid lapsed Pernova Hariduskeskuse õppeprogrammis "Kevadine mets", mis viidi läbi Rae järve ääres.

KIK projekt nr 12279  Loodushariduslik  aktiivõpe Mai lasteaias 2016/2017 õppeaastal: Osalevad rühmad: 1,2,3,4,5,8,10

“Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus”

 2017.a

Maanteeameti Liiklusohutusalase projekt " MAI LASTEAIA LIIKUMISVÄLJAK"  kestvusega 1.11.2016 - 30.11.2017  osalevad kõikide rühmade lapsed

HITSA Leping 7-7.1/12-17  kestvusega kuni  28.02.2018

EV 100 "Igal lapsel oma pill" bassksülofon 2017.a

Konkurss "Suhkur sõber või vaenlane" sept- nov 2017

2018

"Suhkur sõber või vaenlane"   3- 17.12. 2018  osalesid kõik rühmad

Tasuta keskkonnaalane projekt "Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea"  osalesid 6-7 a. lapsed (oktoober 2018)

 Eesti Kultuurkapital 10.09.2018 - 30.11.2019  rahvariiete soetamiseks lasteaia tantsurühmale "Mailane"

2019

HITSA Leping 7-7.1/144-19  Robotid Matatalab   23.05.2019

2020

PRIA Koolikava kaasnevad haridusmeetmed   01,02,2020 - sept 2020

HITSA  Leping    lastele robotid   mai 2020

 

Pärnu

Image

Dokumendid

Image

Tervist edendav lasteaed

Image

HITSA

Image

Kiusamisest vabaks

Image

Eesti Avastusõppe Liit

Image
© 2018 Pärnu Mai Lasteaed | Mai 49, Pärnu, 80022