Keskkonnakasvatus

Õpperajad hoiavad meid liikumises ja õpetavad hoidma loodust!
Õpperadade koostamisel lähtusime koolieelsete lasteasutuste õppekavast ja lasteaia õppekavast. Oluliseks pidasime, et õpperajad sisaldaksid erinevaid elukooslusi ja võimalust erinevatel aastaaegadel tunnetada ning kogeda ümbritsevat loodust kõigi meeltega.

Silmas pidasime, et lapsed omandaksid teadmisi vahetult looduses erinevaid taimi, puid ja põõsaid tundma õppides.
Tähtis on laste, lastevanemate ja õpetajate huvi äratamine meid ümbritsevas looduses toimuvate muutuste märkamiseks ja säästliku suhtumise kujundamiseks oma elukeskkonda.
Eesmärgiks on looduse väärtustamine sellisel määral, et see kuuluks hiljem iga inimese elustiili juurde ning looduse hoidmine on elu loomulik osa. Loodus on inimese elu ja tervise allikas. Loodus on tervik, kus kõik on omavahel seotud.

Õpperadasid on kolm:
Iga raja kohta on koostatud plaan, millel on märgitud tingmärkidega vaatluspunktid. Plaanid on lisatud lasteaia õppekavale, mis on kättesaadavad ja kasutamiseks kõigile.

Esimene õpperada kulgeb lasteaia õuealal. Sellel rajal on omakorda kaks varianti: üks on mõeldud noorematele lastele, kus saab vaadelda enamlevinud puid- põõsaid (kuused, männid, kased jne.); teine vanematele lastele vähemtuntud puude- põõsaste tundmaõppimiseks (ebaküdoonia, aroonia, kibuvits).

Teine õpperada kulgeb mere äärde ja tagasi. Siin saab tundma õppida mereäärset taimestikku, kuulata-vaadata linde ja kahepaikseid, jälgida Šoti mägiveiste tegutsemist.

Kolmas ja kõige pikem rada viib metsa. Siin on esindatud kõik metsarinded: sambla-, puhma-, põõsa- ja puurinne. Lisaks seened, marjad, linnud ja loomad. Siin on ka tore puhke- ja piknikupaik!

Meie rajad eeldavad nende läbimist jalgsi. Nendelt radadelt saadud teave tugineb selle piirkonna looduse tundmaõppimisele, jälgimisele, võrdlemisele, säilitamisele ja hoidmisele.
Lastel on oluline näha ja kogeda loodust vahetult erinevatel aastaaegadel, pistes rinda erinevate ilmastikunähtustega. Tuntud kohas on uut avastada ja muutusi märgata kergem.
Õpperadadel kogetut aitab kinnistada õpperadadelt korjatud taimedest valminud herbaarium ja looduse kast (puulõiked; teokarbid; samblad; samblikud; liiv; kivid; vahendid taimedega joonistamiseks ja värvimiseks; looduslik materjal erinevate mängude mängimiseks, arvutamiseks, loendamiseks, meisterdamiseks ja meelte arendamiseks.). Meil on olemas teisaldatavad sildid puude ja põõsaste nimetustega, mida õpetajad kasutavad vastavalt vajadusele. Lisaks leiab aktiivset kasutamist temaatiline mapp loodusõpperadade vaatluspunktide kirjeldustega, millele on lisatud keskkonnamängud; uskumused, vanasõnad, legendid ja mõistatused puudest, lilledest, loodusnähtustest; metoodiline kirjandus õieteraapiast, loodushoiust, puude tervendavast jõust.
Õpperajad leiavad laialdast ja sihipärast kasutamist lasteaia iga- aastastel lastele toimuvatel traditsioonilistel kevad- ja sügismatkadel. Matka huvitavamaks muutmiseks kasutame nii Otsi- Otti programmi kui teisi loodusteemalisi programme.
Kindlasti tutvustame lastele läbi mänguliste tegevuste keskkonna aastale pühendatud teemasid, aasta linde ja -loomi.
Õpperadadel korraldame igal õppeaastal erinevaid õuesõppe tegevusi; eesmärgistatud matku- perepäevi lastele ja lastevanematele; tervislikke eluviise propageerivaid jalutuskäike personalile ning kogukonnale.


Õues liikumine on popp, arendab silmaringi ja lihaseid, tõstab meeleolu ning toonust!
Liigu koos meiega, liigu nagu meie!

Pärnu

Image

Dokumendid

Image

Tervist edendav lasteaed

Image

HITSA

Image

Kiusamisest vabaks

Image

Eesti Avastusõppe Liit

Image
© 2018 Pärnu Mai Lasteaed | Mai 49, Pärnu, 80022