Tugiteenused

 


Lasteaias töötab üldrühmade eripedagoog-logopeed

Logopeed

  • teostab kõneuuringud ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed
  • viib lapsega regulaarselt läbi kõneravitegevusi
  • aitab lapsel saavutada kõnes häälikute õige häälduse
  • arendab lapse eneseväljendus- ja jutustamisoskust
  • arendab lapse tunnetustegevust: taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist
  • aitab kaasa erivajadusega lapse kooliks ettevalmistamisele
  • nõustab lapsevanemaid eelnevalt kokkulepitud ajal

Telefon 44 27688

Lasteaias töötab tervishoiutöötaja
Tervishoiutöötaja põhifunktsoonideks lasteasutuses on jälgida laste tervist, kontrollida laste toitlustamist ja osaleda laste päevakava koostamisel.
                Erivajadustega ja tervisehäiretega lastele koostab tervishoiutöötaja koos peakokaga erimenüüd neile lastele,                                                                                 kes põevad toiduallergiat või muud haigust, mis vajab erimenüü koostamist.
Tervishoiutöötaja osaleb erivajadustega lastele individuaalse päevakava koostamisel.
Tervishoiutöötaja nõustab vajadusel lapsevanemaid ja ka pedaooge lapse tervisega seotud probleemide korral.
Telefon: 44 27688


Lasteaias on nägemisprobleemidega lastele 3 rühma: 1 rühm meelepuudega ja 2 silmaravirühma nägemishäiretega lastele


SOOVITUSED SILMAARSTI POOLE PÖÖRDUMISEKS, KUI TEIE LAPS ….
vaatab televiisorit väga lähedalt või kissitab silmi
pikemaajalise lähitöö ajal kurdab laps väsimust, kipitust silmades või peavalu
laps istub laua ääres kõveras, vaatab lähedalt ja pea on viltu
lugemisel ja kirjutamisel kortsutab kulme, katab ühe silma kinni
hõõrub sagedasti silmi
pilgutab sageli silmi
kaotab sageli lugemisel järje, ajab tähti ja ridu segamini
silmad on punased, laugudel võib olla ketendus


NÄGEMISFUNKTSIOONIDE HÄIRED
nägemisteravuse langus
vaateväljade vähenemine
kontrastitundlikkuse alanemine
halb kohanemine erinevate valgustingimustega – adaptatsiooni vähenemine
Ruumiliselt näeme esemeid ainult kahe silmaga vaadates. Ühe silmaga ei taju me esemete kaugust üksteise suhtes.
Nägemishäired võival olla kaasasündinud ja elu jooksul tekkinud. 


Silmaravi
Silmaravi rühmade teeninduspiirkond on Pärnu linn ja maakond. Rühma saamiseks on vajalik silmaarsti tõend.
Silmaravi rühmad on liitrühmad. Laste vanus nendes on 2-7 aastat. Laste piirarv nägemispuudega laste rühmas on 10, nägemishäiretega laste rühmas 15.
Töö silmaravi kabinetis
Silmaarst võtab vastu kord nädalas: kontrollib laste silmade tervist ja nõustab lapsevanemaid.
Silmaarst koos õega koostab silmaravi vajavatele lastele individuaalse raviplaani.
Silmaraviõde viib lastega läbi igapäevast silmaravi.
Silmaravikabinetis on laste nägemise ravimise- ja diagnostika aparaadid.
Kõõrsilmsuse raviks ja silmalihaste treenimiseks kasutatakse sünoptofoori.
Nägemisteravuse parandamiseks tehakse laste silmadele harjutusi ja kasutatakse amblüotreenerit.
Kord kuus kontrollib õde lapse nägemist.
Õde nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid silmaravi osas.


… ja rühmas
Rühmas jätkub silmade ravi arsti korralduste järgi. Nägemise korrigeerimiseks ja raviks kannavad lapsed prille. Sagedase ravimeetodina kasutatakse nõrgema silma nägemisteravuse treenimiseks paremini nägeva silma katmist.
Rühmas toimuvaid mängulisi tegevusi lastega viivad läbi õpetajad ja eripedagoogid, kes on saanud vastava koolituse. Arvestatakse lapse erivajadusega ning olemasoleva nägemisjäägiga aidatakse kohaneda toimetulekuks.
Nägemispuudega lapsele koostatakse individuaalne arenduskava (IAK) ja teda abistab rühmas tugiisik.
Laps õpib prille hoidma ja puhastama.
Erirühma eelis nägemisprobleemidega lastele
Silmade ravi õigeaegne alustamine tagab koolimineku ajaks enamikule lastest paranenud nägemise.
Lapsel on positiivne enesehinnang teiste omasuguste ravi vajavate laste hulgas.
Lapsi juhendavad vastava koolituse saanud pedagoogid ja spetsialistid.
Vanemale on mugav nägemiskontrolli, silmaravi ja õppetegevuste toimimine ühes asutuses
Väiksem laste arv rühmas võimaldab rohkem individuaalset tegevust lapsega ning tihedamat koostööd lapsevanemaga.

Eripedagoogiline töö
Nägemispuudega laps vajab õpetamist erimetoodika järgi. Enamik silmaravirühmade õpetajaid on läbinud Tartu Ülikooli täiendkoolituse Tartu Emajõe Koolis ja Tallinna Ülikoolis.
Laste arendamine toimub läbi mängu ja mänguliste tegevuste. Erilist rõhku pannakse nägemiskahjustuse korvamiseks kõigi meelte ning tasakaalu ja ruumitunnetuse arendamisele.
Laste arendamiseks ning paremaks toimetulekuks on rühmas eriotstarbelised mängud ja õppevahendid.

Ootame, et nägemishäiretega lapsed jõuavad õigeaegselt meie lasteaeda ja saavad siin ravi.

 

Pärnu

Image

Dokumendid

Image

Tervist edendav lasteaed

Image

HITSA

Image

Kiusamisest vabaks

Image

Eesti Avastusõppe Liit

Image
© 2018 Pärnu Mai Lasteaed | Mai 49, Pärnu, 80022