Pärnu Lasteaed Mai avati 1.märtsil 1976. aastal. 

Pärnu Lasteaed Mai asub Mai elamurajoonis. Lasteaia asukoht on soodne laste tervisele.

Lähedal asub meri, parkmets ning kergliiklustee. Lasteaial on hea bussiühendus kõikide linnaosadega.

Lasteaia eripära:

Lasteaias on kolm erirühma nägemispuudega ja nägemisprobleemidega lastele. Erirühmad on liitrühmad.

Lasteaias töötavad silmaarst ja tervishoiutöötaja.

Lasteaia õppetegevused on lapsest lähtuvad ja mängulised, arvestades laste ealisi, soolisi ning individuaalseid iseärasusi.

 

Pärnu Lasteaed Mai on: Mõtlev, Arenev ja  Innovatiivne  haridusasutus.

Meil on:

 • Suunatud uurimusliku õppe metoodika ja teemade (Avasta meeled, Avasta värvused, Avasta ilm ning Võrdlemine ja mõõtmine) rakendamine kõigis 5-7 aastaste laste rühmades.
 • arvumaa metoodika rakendamine 2-5 aastaste laste rühmades.
 • ujumisõpetus kõigi vanusrühmade lastele 2 korda nädalas mänguliste tegevuste kaudu.
 • 5-7-aastaste laste liikumistegevuste läbi viimine Pärnu Spordihallis ja üks liikumistegevus alati õues
 • muusikanädal ja solistide laulupäev, üle aasta lasteaia laulu-ja tantsupidu.
 • osalemine vabariiklikul, maakondlikul ja Pärnu linna laulu- ja tantsupidudel.
 • süsteemne meelte arendamine ja erinevate meelte abil ümbritseva keskkonna tundma õppimine
 • IKT vahendite aktiivne kasutamine laste arengu toetamisel: õppetegevuste mitmekesistamiseks on rühmades teler, arvuti, tahvelarvuti.
 • Kasutusel on erinevad Lego education harivad klotsid, Bee-Bot põrandarobotid ja Ozobot robotid.
 • robootika 6-7 aastastele lastele.

 

Traditsioonilised sündmused lasteaias

 • Tere, lasteaed - matk, koolieelikute jooksupäev rannastaadionil, spordinädal.
 • Mihklipäeva sündmused: matk kooliminejatele Tolkuse rabasse.
 • Koduloomad ja linnud talus – eks. Männituka tallu.
 • Leiva- piima nädal, päev vanavanematega.
 • Mardi –kadri trall, jõululaat, advendiaeg ja jõulupeod.
 • Poistenädal ja poistepäev, ohupäev ja talvine perepäev.
 • Vastlapäev, folklooripäev Raeküla lasteaia lastega.
 • Eesti Vabariigi sünnipäev, lasteaia sünnipäeva kohvik.
 • Emakeelepäev, Jüripäevamatk.
 • Töötajate tervisenädal, laulupäev.
 • Kevadpeod ja Emadepäev.
 • Tüdrukute nädal ja Tüdrukute päev.
 • Lasteaed Mai laulu- ja tantsupidu.
 • Lõpupeod.

 

Pärnu Lasteaed Mai moto: Iga laps on isiksus ja kõik lapsed on andekad.

Pärnu

Image

Dokumendid

Image

Tervist edendav lasteaed

Image

HITSA

Image

Kiusamisest vabaks

Image

Eesti Avastusõppe Liit

Image
© 2018 Pärnu Mai Lasteaed | Mai 49, Pärnu, 80022