Rahastatud projektid

2016.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel viidi läbi projekt nr. 12354 "Loodushariduslikud õppekäigud Mai Lasteaia kooliminevatele lastele 2016. aasta kevadel

" Projekti raames osalesid lapsed Pernova Hariduskeskuse õppeprogrammis "Kevadine mets", mis viidi läbi Rae järve ääres.

KIK projekt nr 12279  Loodushariduslik  aktiivõpe Mai lasteaias 2016/2017 õppeaastal: Osalevad rühmad: 1,2,3,4,5,8,10

“Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus”

 2017.a

Maanteeameti Liiklusohutusalase projekt " MAI LASTEAIA LIIKUMISVÄLJAK"  kestvusega 1.11.2016 - 30.11.2017  osalevad kõikide rühmade lapsed

HITSA Leping 7-7.1/12-17  kestvusega kuni  28.02.2018

EV 100 "Igal lapsel oma pill" bassksülofon 2017.a

Konkurss "Suhkur sõber või vaenlane" sept- nov 2017

2018

 

Pärnu

Image

Dokumendid

Image

Tervist edendav lasteaed

Image

HITSA

Image

Kiusamisest vabaks

Image

Eesti Avastusõppe Liit

Image
© 2018 Pärnu Mai Lasteaed | Mai 49, Pärnu, 80022